Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What are local tourist attraction?

While stay in our hotel you also able to discover local tourist attraction such as Sinka Island Park, Dragon Statue, Pasir Panjang Beach and Vihara.