Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Dining

Dining

Experience casual yet tasty dining at BaReLo™ where our expert chefs have created tantalizing dishes, both local and international cuisine to suit every taste and occasion on our breakfast buffet and a la carte menu throughout the day.