Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ

Our Global Presence


Group Global Management

Structure

 • 1. Group:
  • Manages and controls philosophy/standards.
  • Maintains SBI culture.
  • Controls regional
 • 2. Regional:
  • Manages and controls the operations in their regrions.
 • 145

  Hotels globally

  23

  Countries in presence

  9

  Regional Sales Offices

  14,573

  Number of rooms