Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

ĐỢI ĐÃ!

Chúng tôi muốn tặng bạn 1 mã giảm giá 15%

Trở thành thành viên trên trang web của chúng tôi và tận hưởng ưu đãi này mỗi khi bạn đặt phòng.Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận tin tức và thông tin khuyến mại từ Swiss-Behotel International.
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
AIRLINE PARTNERS

Batik Frequent Flyer
Members can enjoy 25% off Best Available Rates for Silver/Platinum and Gold cardholders respectively.

READ MORE

Citilink Boarding Pass Bearers
Can enjoy 25% off Best Flexible Rates at Swiss-Belhotel International and special rates at Zest Hotels.

READ MORE

Lion Air Boarding Pass Bearers 
Can enjoy 20% off Best Flexible Rates at Swiss-Belhotel International.

READ MORE

Emirates Boarding Pass Bearers 
Can enjoy 30% off Best Flexible Rates at Swiss-Belhotel International.

READ MORE
BANK PARTNERS

BCA
BCA credit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE

Bank Mandiri
Bank Mandiri credit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE

BRI
BRI credit/debit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE

BNI
BNI credit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE

BTN
BTN credit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE

Bank Mega
Bank Mega credit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE

Bank Mega
DBS credit card holders can get 25% off Best Available Rates.

READ MORE
READ MORE
OTHER INTERNATIONAL PARTNERS

Cure Kids
Swiss-Belhotel International is happy to be a supporter of Cure Kids. 5% of every voucher purchase goes to Cure Kids - Helping kids be healthier.

BUY NOW

Sala Bai
Our CSR programmes to support Sala Bai Hotel School, Cambodia

READ MORE


SuperGold
Members can enjoy 40% off Best Flexible Rates at Swiss-Belhotel International in New Zealand.

READ MORE