Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Arrive in Style

Swiss-Belboutique Napier provide vintage car airport pick up & drop off (Hooters Cars). $220 One Way, $330 Return.For more information and booking, please contact our hotel at +64 6 280 6080 or ressqna@swiss-belhotel.com

Arrive in Style
Swiss-Belboutique Napier