Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x
Room

Room

Swiss-Belboutique Napier offers you 52 spacious rooms and suites with great natural daylight and a modern Art Deco décor. Each room and suite come with coffee machine and kettle.