Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Lobby Bar

A perfect place to relax and unwind, a wide variety of refreshments prepared directly in front of you to entertain your five senses.

Opening hours:

Breakfast: Mon-Sun: 7:00 – 10:00
Bar: Mon-Sat: 16:30 – 21:00
Restaurant: Mon-Sat: 17:30 – 21:00

Click here to see menu

Lobby Bar
Swiss-Belboutique Napier