Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is breakfast served and at what times?

Breakfast is served at the Ground Floor from 6am to 10am.