Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from the downtown shopping areas?

Greenbelt and Glorietta Malls approximately 1 km away from the hotel.