Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How do I get to the hotel?

We have 02 trips for Shuttle Bus from Da Lat City at 14:45 & 17:45 daily. The Bus station is at 01 Pham Ngu Lao street. (Gas Station)

Kindly book with our Reception at +84 633 799 799 in advance.