Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Phòng Họp

Khách sạn có 5 phòng họp có thể sắp xếp theo dạng lớp học cho từ 20 - 190 khách và lên đến 350 khách với phong cách tiệc đứng cocktail.