Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Do you offer an airport transfer service?

Yes we have airport transfer service at a charge.

For further information please contact our friendly receptionist to +62 562 4200 888 or email to singkawang@swiss-belhotel.com.