Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What types of rooms are available in the hotel?

Swiss-Belinn Singkawang has 110 Deluxe Rooms, 2 Business Suites, 4 Executive Suites and 1 Presidential Suite.