Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Is there a swimming pool in the hotel?

Yes, we have. You can take refreshing dip in our swimming pool on the 3rd floor.