Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Is it possible to do late check-out?

Subject to availability for late check out up to 13:00. We provide late check out until 6pm at a surcharge of 50% from room rate and subject to availability.