Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Is there safety deposit box in room?

There is a safety deposit box in every guest room. There are also safety boxes available at the Front desk. They are available free of charge.