Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Does the hotel have a pool/spa/sauna and what are the hours?

Our main pool opens from 7:00 AM until 8:00 PM; meanwhile, all the villas are with private swimming pools. Our Spa opens daily from 9:00 AM until 9:00 PM, advance booking recommended.