Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Are Extra Beds available and is there a charge?

We don’t provide an extra bed but, we can set the sofa as a sofa bed without additional charge.