Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you provide a lunch buffet and could you also provide me a list of dishes?

In Maua our Kowhai restaurant serves a la carte food, however our list of menus can be provided upon guest request.