Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X

ĐỢI ĐÃ!

Chúng tôi muốn tặng bạn 1 mã giảm giá 15%

Trở thành thành viên trên trang web của chúng tôi và tận hưởng ưu đãi này mỗi khi bạn đặt phòng.Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận tin tức và thông tin khuyến mại từ Swiss-Behotel International.
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Do you have a tour desk where I can book excursions during my stay?

We can certainly assist you in booking trips! Reception staff at Swiss-Belsuites Pounamu are very experienced with what Queenstown has to offer and can certainly make some great suggestions and recommendations. If you would like to book trips before you arrive, simply give us a call or email and we can arrange it for you! Alternatively once you arrive, Reception can book your trips as and when you like. We have a large selection  of brochures you can look through.