Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What are local tourist attraction?

The local tourist attractions are Sun Bear & Orang Utan Conservation, Banua Patra - Manggar - Lamaru Beache, Tritip Crocodile Farming and Bengkirai Hill Jungle Track.