Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Meetings & Weddings

Meetings & Weddings

We have 8 meeting rooms and include a ballroom which can be used for large scale events for up to 350 guests. Equipped with state-of-the-art facilities, it is the ideal place to organize seminars, social events and meetings in Balikpapan.

REQUEST A FREE QUOTE