Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What are the standard check-in and check-out times of the hotel?

The standard for check-in is at 14:00hrs and check out at 12:00hrs.