Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Dining

Dining

Our BaReLo (Bar, Restaurant, and Lounge) serves international and local dishes for breakfast, lunch and dinner, while the area is the perfect spot to sit back and enjoy a refreshing cocktail or mocktail.