Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Facilities

Facilities

We boast a full range of amenities for the comfort and well being of our guests.  Take a dip in our swimming pool, work up a sweat at the fitness center or let us help you unwind in the spa room.