Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x
Dining

Dining

For a decent dining in Biak, the hotel provides an all day dining restaurant with appetizing menus complemented by a range of beverage creations that make every meal served here special. Explore beyond the taste and indulge in a flavorful journey at Swiss-Café™ Restaurant.