Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Lost Paradise of Dilmun

The Lost Paradise, Bahrain is a Dilmun Era-themed Waterpark and the first ever outdoor waterpark in the Kingdom. It is located 33.7 km from the Grand Swiss-Belhotel Waterfront Seef. The Lost Paradise of Dilmun captures the ancient history of Bahrain by integrating it into the park’s theme.

Lost Paradise of Dilmun
Grand Swiss-Belhotel Waterfront Seef