Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

FAQs

Showing 1 to 2 out of 2 results found

Do you have inter-connecting rooms?

Many of the Superior Rooms and Executive Suites have inter-connecting rooms ideal for families.


Where is breakfast and at what time?

Breakfast is served at Waterfront Restaurant from 6.30am to 10.30am.


Showing 1 to 2 out of 2 results found