Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x
Rooms

Rooms

Stay in the comfort of 316 rooms including non-smoking and specially appointed rooms for the disabled, comprising of:

- 256 Deluxe rooms (30 m2)
- 13 Grand Deluxe rooms (50m2)
- 42 Executive Club rooms (50m2)
- 2 Executive Suites Suite (60m2)
- 2 Honeymoon Suites (80m2)
- 1 Royal Betawi Suite (80m2)