Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x
Dining

Dining

Serving a delightful international and Indonesian dishes, Citruz is open every day for breakfast to dinner.