Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is breakfast served and at what times?

Breakfast served at Swiss Café starting 6.30am to 10.30am