Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you have a tour desk where I can book excursions during my stay?

No, we don’t have. We have 24 hours reception available who can assist for tour information.