Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the nearest hospital to the hotel?

Bali Jimbaran Hospital – 20 Minutes (8, 8) km by car. Udayana Hospital – 20 Minutes (8, 8) km by car.