Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from the downtown shopping areas?

Our hotel approximately 3km or 10 minutes drive to shopping centre such as Mal Kartini and Simpur Centre.