Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Does guest allow to smoke in hotel area?

No, however guests are allowed to smoke at Pulau Bar and Restaurant on 7th floor and smoking room nearby function rooms at 6th floor.