Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you offer Family Rooms?

Yes, we do. We have Cabana Family rooms which has a direct access to our swimming pool.