Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Can i request early breakfast because have Bromo Tour at the same night?

Yes, you can request to our friendly receptionist at least 3 days before your arrival .
Subject to availability.