Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Does Swiss-Belinn Airport provide free breakfast?

Yes, we do provide free breakfast inclusive room package. Complimentary basis applies for children at age up to 6 years old.