Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

If i make a reservation through Online Travel Agent (e.g Traveloka, Booking.com, Expedia etc), what should i prepare for check in?

If you book through Online Travel Agent make sure your voucher is correct and bring your valid ID Card.