Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How many people can stay in one room?

Deluxe room for maximum 2 adults and Grand Deluxe for maximum 3 adults.