Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from the Beach?

Approximately 11 minutes to Kuta Beach or 15 minutes within walking distance to Legian Beach from the hotel.