Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is breakfast served and at what times?

The breakfast is served at Swiss-Cafe Restaurant starts from 6am to 10am.