Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What are the local tourist attractions?

There are Muaro Jambi Temple, Kota Seberang and Sentra Batik Jambi, Gentala Arasy Tower, Geopark Merangin, Kerinci Mountain, Gunung Tujuh Lake, Kaco Lake, Bukit Dua Belas National Park, Kerinci Seblat National Park, Berbak National Park, Bukit Tiga Puluh National Park, Harapan Rainforest.