Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What types of rooms are available in the hotel?

We have Deluxe Room, Studio Apartment, Business Suite and Premiere Suite.