Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Do you have an interconnecting room?

Yes, We have connecting room in every floor, subject to availability. One room with Double Bed and other with Twin Bed, you should request for connecting room while make a reservation.