Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you provide a service for late check-out?

Late check out is subject to availability and late check out until 5pm at a charge of 50% from room rate.