Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What are the hours of the restaurant or bar?

Breakfast: Monday – Friday, 6:00 a.m. – 10:00 a.m.
                 Saturday – Sunday and holiday 6 a.m. – 10.30 a.m.
Lunch: Monday - Saturday, 12 noon – 2.30 p.m.
Dinner: Monday - Saturday, 06.30 p.m. – 10.30 p.m. (exclude public holiday)
Lounge Bar: Daily, 7 a.m. – 12 p.m