Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Do you have meeting room available?

Yes, we have 6 meeting rooms (DIAMOND ballroom 203.5 m2, EMERALD and RUBY 30 m2, JADE 54 m2).