Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

How far is the hotel from the downtown shopping areas?

Sunter Mall 5.2 Km (16 minutes), Mall of indonesia (6.1 Km or 18 minutes),  Mall Kelapa Gading (7.3 km or 22 Minutes).