Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What are the local tourist attractions?

Old Town or Kota Tua, Ancol, Fatahilah Museum and Mangga Dua Trade Centre, Jakarta International Expo (JI Expo), Jakarta International Stadium (JIS).